hero-04.jpg

Reisen til en DevOps-kultur tar tid, men er ikke forgjeves - Lindex

2021-02-01 | Skrevet av Gunn Severinsen

Lindex AB hadde problemer med at det tok for lang tid å deploye ny software. Med hjelp fra Squeed har de omstilt sin utviklingsprosess. Leveringsgraden har firedoblet seg, takket være en DevOps-tilnærming. I løpet av de to årene arbeidet har pågått har utfordringene blitt håndtert, en etter en.

lindex.jpeg
Foto: Lindex

For mer enn 60 år siden startet Lindex som undertøysfirma i Alingsås, Sverige. I dag er det et internasjonalt moteselskap med flere forskjellige konsepter, som har virksomhet i form av både fysiske butikker og netthandel i en rekke land. Lindex er et voksende varemerke som utgjør en forskjell, og som virkelig mener at de kan gjøre ting bedre. Derfor vil de aldri stoppe reisen for å bli enda mer bærekraftige.

Å levere applikasjoner i et høyere tempo gjennom å modernisere utvikling og drift, er et område Squeed gjennom lang tid har hjulpet våre kunder med. Dette gjøres gjennom et DevOps mindset.  Lindex valgte Squeed som leverandør til sitt DevOps / IT-miljø basert på selskapets gode historikk på denne type prosjekter og våre høyt kompetente konsulenter.Å arbeide hos Lindex har vært veldig gøy. De er ivrige på å teste ut nye måter å arbeide på, og ingen sier “nei, det går ikke”, sier Fredrik Normén, konsulent hos Squeed, som ofte fungerer som mentor i prosjekter. 

Hvilke utfordringer har Lindex møtt på sin DevOps-reise?
Vi spør Johan Edling, entreprisearkitekt på Lindex hovedkontor i Gøteborg: “Det har varit alla möjliga problem, inte minst med förändringshantering (change management), och förändringar av ansvar mellan olika utvecklingsteam. Konsulterna från Squeed har identifierat hinder i arbetet och föreslagit enklare sätt att arbeta”, sier han.

Så hva er DevOps og hvordan skal man jobbe i henhold til metoden? DevOps er en sammenslutning av mennesker, prosesser og produkter for å muliggjøre kontinuerlig leveranse av verdi til sluttbrukeren, forklarer Fredrik Normen

En nøkkel for å lykkes med DevOps er å finne felles mål av passende størrelser, som er koblet sammen på tvers av forretningsgrupper og utviklingsteam.  

Mange steder stopper DevOps-satsningen med at utviklerne får driftansvar, i tillegg til oppgaven med å lage software. Det er å bomme på mange av poengene med DevOps. Vi fokuserer stadig på å fjerne flaskehalser, hindere og barrierer - for å muliggjøre en raskere leveranse, sier Fredrik Normén.

I forbindelse med DevOps-satsningen hos Lindex har Squeed hjulpet med å automatisere alle steg i software-utviklingsprosessen. Alt fra testing, kjøring og drift i høyeste mulige grad gjennom å bygge en kjede av verktøy som kan benyttes gjennom hele prosessen. En pipeline som det kalles på fagspråket. 

En felle det er lett å gå i er å sammenligne måltall for forskjellige team, selv om teamenes innsats og utfordringer ikke er sammenlignbare. En bedre måte å jobbe på er å fokusere på kontinuerlig forbedring innad i teamet og mellom teamene.

Konsulentene fra Squeed er ikke bare aktive med å organisere og utføre arbeidsoppgaver hos Lindex. Det er også viktig å hjelpe med å innføre en DevOps-kultur og overføre kunnskap slik at kunden over tid skal kunne klare seg selv.

Resultatene hos Lindex har mildt sagt vært gode. Hittil har man gått fra en til fire leveranser av software i uken, hvilket i praksis innebærer fire ganger mer funksjonalitet. Den gjennomsnittlige leveransetiden (lead time) har gått ned fra 20 dager til fire.

Det gjelder å finne måltall som inspirerer alle å bli bedre, redusere leveransetiden og levere software i en høyere takt. Slik som vi gjør sammen med Squeed, legger Johan Edling til.