hero-06.jpg

Vi søker alltid etter forbedring

Kulturen vår

Squeeds kultur er sterk, positiv og dynamisk. En sterk kultur har alltid vært en del av Squeed, og bedriftskulturen er et resultat av alle ansattes verdier. 

"Kulturen vår er hva vi sier, hva vi gjør og hvordan vi blir oppfattet"

En bedriftskultur er ofte uuttalt og sitter i veggene, den bare eksisterer og er vanskelig å beskrive. Slik var det for oss også, men så bestemte vi oss våren 2014 for å begynne å definere verdiene og kulturen vår.

Resultatet ble Kulturguiden. Den hjelper oss med å ta beslutninger, både hverdagslige beslutninger og strategiske beslutninger. Dette er vår rettesnor.

"Kulturen er grunnlaget for alt vi gjør i Squeed"

 

Vi dyrker en kultur for aktivt å dele kunnskap

Squeedere har en lidenskap for forandring, læring, deling av kompetanse og utvikling – og et smidig tankesett og tilnærming. Squeed er transparent og drives ut fra prinsippene i Sociokrati - alle ansatte er likeverdige og får full tillit. Gjennom det oppstår det et sterkt fellesskap, gode resultater og lojalitet i et Community. Denne kulturen forankres hos nye ansatte fra første dag via en grundig ansettelsesprosess.

Vi ønsker at våre ansatte skal bruke nye tanker og ideer i teamene. Vi ønsker også at kunnskap skal deles fritt der vi er.  Det gjør ingen forskjell om det er kunder, leverandører eller konkurrenter. Vi mener at alle drar nytte av åpenhet. Hvis man deler erfaringer med ydmykhet og nysgjerrighet, vil alle vinne på det.

Meetups, Forum og konferanser er gode og etablerte plattformer for deling av kunnskap. Vi driver flere egne Forum og Meetup-grupper - og støtter også andres initiativer. Sammen gir dette en stor bredde med ulikt fokus innen IT og endringsledelse.

Klikk her for å laste ned vår kulturguide ( Svensk )