Vi deler innsikt

Vi dyrker en kultur for aktivt å dele kunnskap

Dette gjelder på alle nivåer. Vi ønsker at våre ansatte skal bruke nye tanker og ideer i teamene. Vi ønsker også at kunnskap skal deles fritt der vi er.

Det gjør ingen forskjell om det er kunder, leverandører eller konkurrenter. Vi mener at alle drar nytte av åpenhet. Hvis man deler erfaringer med ydmykhet og nysgjerrighet, vil alle vinne på det.

Meetups er en god og etablert plattform for deling av kunnskap. Vi driver derfor flere egne Meetup-grupper - og støtter også andres initiativ. Sammen gir dette en stor bredde med ulikt fokus innen IT og endringsledelse.

Ta kontakt for å høre mer om forum, Meetups og konferanser som kan være relevante for deg.