Software-utvikling

Java, .Net, Frontend, UX samt Test & kvalitetssikring

Vi leverer riktige tjenester for de rette behovene. Vi hjelper deg der du er, eller jobber remote, med større eller mindre oppdrag. Vi kan levere både team og individuelle eksperter. Alle har til felles at de både ønsker og har erfaring med å jobbe smidig og agilt. 

Erfaringen vår er bred og går på tvers av bransjer. Vi kan nevne produksjon, luftfart, legemidler, telekom, finans, logistikk, helsevesen, transport og offentlige sektor. Oppdragene spenner over områder som webløsninger, prosess- og støttesystemer eller integrasjon  - basert på teknologier som Java, JavaScript og Microsoft .Net.

JAVA

Vi har svært bred erfaring med Java. Også rammeverk som ikke er en del av JEE, som for eksempel Spring og OSGi. Økosystemet rundt JAVA med verktøy og systemer er rikt og vi har god kunnskap selv innen de mer uvanlige løsningene.

.NET

Gjennom et tett samarbeid med Microsoft vet vi hvilken teknologi som venter rundt neste sving. Med vår erfaring med .Net-plattformen, samt det å løse problemer og realisere idéer i ulike bransjer, har vi grunnlaget for å skape de beste løsningene.

Frontend

Vi ser på frontend-utvikling som et eget område - hvor det har skjedd utrolig spennende ting de siste årene.

Plattformene for frontend-utvikling har lenge vært under konstant endring. Når nye løsninger på nye problemer blir publisert annenhver uke, velger vi å se nye muligheter.

Vi har en bred opplevelse av både JavaScript og frontend og velger alltid en løsning som er i tråd med våre kunders behov. Vi leverer riktige løsninger på riktige problemer basert på forholdene til kundene våre. Med vår brede kompetanse på området kan vi hjelpe både med å velge til og velge bort løsninger. Vi mener at det er minst like viktig å kunne filtrere ut mindre gode alternativer i den raskt voksende floraen av løsninger på en frontend-utviklers problem, - som å kunne anbefale den for øyeblikket beste løsningen.

HTML, CSS og Javascript er de grunnleggende komponentene, men selv her er det en rik flora av verktøy og rammer, som f.eks. i Angular.js. Mye av det vi bygger i dag, er responsivt med et tynt presentasjonslag, og vi har også kunder med virkelig tunge webklienter laget for spesielle formål.

Test & kvalitet

For oss i Squeed er ikke test og kvalitet en fase, rolle eller noen egen aktivitet. Test og kvalitet er noe som skal gjennomsyre alt vi gjør. Vi kombinerer kvalitet med kreativitet, teknologi og smidige arbeidsmetoder.

Kvalitetscoach - for å få vellykkede team som kan gi reell fordel for teamets kunder, må du tenke på kvalitet og testing. En coach fra oss som fokuserer på kvalitet og testing fungerer som en integrert del av kundens team eller som støtte for flere team.

Testautomatisering - tester på flere forskjellige nivåer er en forutsetning for vellykket smidig programvareutvikling og kontinuerlig integrasjon. Det gir en mulighet til å få en rask tilbakemelding om regresjon i tilfelle endringer og skaper sikkerhet i tilfelle refaktorering.

Teststrategi - det er et stadig mer komplekst miljø for våre kunder. Når en organisasjon beveger seg mot DevOps, kontinuerlig levering og flere smidige selvstyrende, tverrfunksjonelle team som vil samarbeide, blir det stadig viktigere å ha en strategi for hvordan man kan jobbe med tester i organisasjonen. Vi har erfaringen til å hjelpe våre kunder med å finne en strategi fremover.

UX

Brukeropplevelse er noe vi i Squeed mener har en åpenbar verdi. Å kunne gi kunder og brukere den beste opplevelsen -når de samhandler og jobber med andre mennesker  - er en av våre nøkkelkompetanser.  Brukeropplevelsen skal alltid være basert på kundens behov, og vi utvikler digitale løsninger som tilfredsstiller disse behovene på en smart, rask og morsom måte.

En av våre kjerneverdier er at vi deler kunnskapen vår i Meetups, konferanser og på andre plattformer. Squeed er blant annet med på å organisere Femmes for UX (FUX) der jenter i UX støtter og inspirerer hverandre på feltet.

Cloud

Skyen lar organisasjoner fokusere på kjernevirksomheten i stedet for å bruke infrastruktur og vedlikeholdsressurser. Vi hjelper våre kunder med å flytte programvaren deres til skyen, og vi ser skyen som en viktig komponent i å levere programvare raskt. Vi har derfor i flere år utviklet vår Cloud-kompetanse.

Vi samarbeider med de fleste kunder i forskjellige bransjer hvor vi sørger for både å trene og hjelpe til med utvikling av tjenester basert i skyen. Med vår erfaring og kunnskap om Microsoft Azure og AWS og andre, kan vi hjelpe deg med å lage fremtidens programvare.